Sammanträdes­protokoll från samordnings­förbundet Östra Skaraborg 2019-04-23

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 1-9

Anslaget publicerades

2019-05-16

Anslaget tas ner

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Samordnings­förbundet Östra Skaraborg, Skövde

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se