Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 64-76

Anslaget publicerades

2019-05-15

Anslaget tas ner

2019-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

 

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se