Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämnden 2019-04-23

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 36-43, §§ 45-48

Anslaget publicerades

2019-05-07

Anslaget tas ner

2019-05-27

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm

 

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se