Sammanträdes­protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2019-04-02

Protokollet är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 54-84

Anslaget publicerades

2019-04-10

Anslaget tas ner

2019-04-30

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Stadshuset Tidaholm

 

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se