Sammanträdes­protokoll från samhälls­byggnads­nämndens arbets­utskott 2019-03-07

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 22-28

Anslaget publicerades

2019-03-14

Anslaget tas ner

2019-04-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se