Sammanträdes­protokoll från barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-02-27

Protokollet är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 14-28

Anslaget publicerades

2019-03-05

Anslaget tas ner

2019-03-25

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

 

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se