Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2018-12-17

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 153-179

Anslaget publicerades

2018-12-27

Anslaget tas ner

2019-01-18

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm


Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se