Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsnämnden 2018-12-20

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 184-185

Anslaget publicerades

2018-12-20

Anslaget tas ner

2019-01-09

Förvaringsplats för protokollet

Utbildningskontoret, Stadshuset Tidaholm

 

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se