Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott 2018-11-28

Protokollet är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§§ 82-90

Anslaget publicerades

2018-12-06

Anslaget tas ner

2018-12-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se