Sammanträdesprotokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2018-12-04

Protokollet är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklaga ett beslut måste göra det innan anslaget tas ner.

Anslag/Bevis

Paragrafer

§ 315

Anslaget publicerades

2018-12-04

Anslaget tas ner

2018-12-24

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm

 

Kontakt

Anna Eklund

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: anna.eklund@tidaholm.se