Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-06-13

Protokoll/kungörelse från kommunstyrelsens sammanträde 2018-06-13 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/Bevis

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-06-13

Paragrafer

§§ 116-143

Anslaget publicerades

2018-06-13

Anslaget tas ner

2018-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Thomas Lindberg

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: thomas.lindberg@tidaholm.se