Sammanträdesprotokoll från Tekniska nämnden 2018-06-12

Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2018-06-12 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/Bevis

Nämnd/styrelse

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2018-06-12

Paragrafer

§§74-75

Anslaget publicerades

2018-06-12

Anslaget tas ner

2018-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Thomas Lindberg

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: thomas.lindberg@tidaholm.se