Sammanträdesprotokoll från Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-06-07

Protokoll från Tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/Bevis

Nämnd/styrelse

Tekniska nämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Paragrafer

§§ 61-78

Anslaget publicerades

2018-06-11

Anslaget tas ner

2018-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Thomas Lindberg

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: thomas.lindberg@tidaholm.se