Sammanträdesprotokoll från Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg 2018-05-24

Protokoll från nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg sammanträde 2018-05-24 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/Bevis

Nämnd/styrelse

Nämnden för Samhällsskydd mellersta Skaraborg

Sammanträdesdatum

2018-05-24

Paragrafer

§§15-24

Anslaget publicerades

2018-06-08

Anslaget tas ner

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Samhällsskydd mellersta Skaraborg, Falköping

Kontakt

Thomas Lindberg

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: thomas.lindberg@tidaholm.se