Sammanträdesprotokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott 2018-05-29

Protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-05-29 är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/Bevis

Nämnd/styrelse

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-05-29

Paragrafer

§§ 153-163, 165-171

Anslaget publicerades

2018-06-07

Anslaget tas ner

2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

 

Kontakt

Thomas Lindberg

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: thomas.lindberg@tidaholm.se