Sammanträdesprotokoll från social- och omvårdnadsnämdenns arbetsutskott 2018-06-07

Protokoll från social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2018-06-07 är nu justerat. Dagordningen finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/Bevis

Nämnd/styrelse

Social- och omvårdnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2018-06-07

Paragrafer

§§ 176 - 178

Anslaget publicerades

2018-06-07

Anslaget tas ner

2018-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Socialförvaltningen, Stadshuset Tidaholm

 

Kontakt

Thomas Lindberg

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: thomas.lindberg@tidaholm.se