Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige 2018-05-28

Protokoll/kungörelse från Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-05-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Den som vill överklara något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/Bevis

Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2018-05-28

Paragrafer

§§ 61-75

Anslaget publicerades

2018-06-04

Anslaget tas ner

2018-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, Tidaholm

Kontakt

Thomas Lindberg

Kanslichef

Telefon: 0502-60 60 48

E-post: thomas.lindberg@tidaholm.se