Pågående projekt

Tidaholm är inne i en expansiv fas med många pågående projekt. En del är byggprojekt som kommunen själv bygger och ansvarar för.

Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som är på gång nu.

Vårt största projekt just nu är vår nya stadsdel, här kan du läsa mer om Rosenberg.

Gång- och cykelväg Västra Ringvägen - Rosenberg

Under vintern 2019-2020 byggs en ny belyst gång- och cykelväg från Västra Ringvägen till Rosenbergsområdet i södra delen av Tidaholms tätort.

Gång- och cykelvägen är en utbyggnad av det befintliga GC-nätet i Tidaholms tätort samt ett steg i att skapa säkra skolvägar till den kommande Rosenbergsskolan.

Arbetet påverkar främst gångstråket Ånastigen och under byggnationstiden råder begränsad framkomlighet.

Arbetet väntas färdigt vår 2020.

Gång- och cykelpassage Stallängsvägen-Rosenberg

Vecka 16 börjar vi att bygga den nya gång- och cykelpassagen över Stallängsvägen som kommer att knyta ihop Södra Helliden, Enebacken och Stensiken med Rosenberg för att skapa en säker skolväg för barnen till och från den nya Rosenbergsskolan.

Planerade åtgärder:
• Ny upphöjd gång- och cykelpassage med refuger över Stallängsvägen i förlängning till Enebacksvägen.
• Rosenbergsvägen kommer att stängas för genomfart i syfte att minska trafikenflödet. Vändplats kommer byggas mot Svarvaregatan.

Detta hoppas vi kommer att hjälpa till att begränsa hastigheten på Stallängsvägen mellan rondellen och Södra Ringvägen och skapa en tryggare och säkrare miljö för alla gång- och cykeltrafikanter.

Vägen kommer att hållas öppen för trafik under byggtiden, men delvis med begränsad framkomlighet.

Arbetet väntas färdigt höst 2020.

Översiktskarta för GC-passagen

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 september 2020