Pågående projekt

Tidaholm är inne i en expansiv fas med många pågående projekt. En del är byggprojekt som kommunen själv bygger och ansvarar för.

Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som är på gång just nu.

Rosenbergsområdet

Flygfoto över Rosenbergsområdet, juni 2018

Vi utvecklar stadsdelen Rosenberg!

Tidaholm växer! Fler och fler väljer Tidaholm som sin bostadsort, och det är vi såklart väldigt glada för.

För att möta den stora efterfrågan på olika former av boende bygger vi nu ut stadsdelen Rosenberg. Med ett vackert och naturnära läge längs Tidans kant kommer här ett stort skol-, idrotts- samt bostadsområde att växa fram de närmaste åren. Exploateringsområdet omfattar totalt 26 ha och var tidigare skogs- och åkermark i direkt anslutning till Tidaholms södra tätortgräns. Beskrivning av området finner du längre ner på sidan.

 

Detta pågår just nu:
(uppdaterat 2018-06-25)
I november offentliggörs tomtindelning och bokning av villatomter startar enligt upprättad tomtkö.
Under sommaren 2018 påbörjades byggnationen av den nya F-6 skolan. Planerad skolstart är höstterminen 2020.
Under sommar-höst dras de första vägarna för de blivande bostadsområdena in i området.

Är du intresserad av en villatomt i området klickar du här.
Är du intresserad av kommande markanvisning i området klickar du här.

Visualiseringsbild över hur Rosenbergsområdet kan se ut när det är fullt utbyggt

Vision

Visionen med bebyggelse vid Södra Rosenberg är att skapa känslan av en småskalig villastruktur med plats för blandad bebyggelse, med fokus på närhet till natur och rekreation, men samtidigt att bejaka närheten till stadens service. I Rosenbergsområdet kommer du att ha gångavstånd till det mesta som vardagen kräver, så som skola och förskola, rekreation och motion, matservering och dagligvaruhandel samt anslutningspunkter för kollektivtrafik och goda förbildelser mot Tidaholms tätort. Områdets främsta kvalité och huvudfokus kommer dock vara det småskaliga och intima villaområdet med naturen precis runt knuten.

Offentlig service (skola, förskola etc.)

Närmaste livsmedelsbutik ligger cirka 500 meter norr om bostadsområdet. Övrig kommunal service, förutom den skola och förskola som kommer att byggas i området, hittar du i Tidaholms centrum endast en kilometer därifrån. Rosenbergs idrottsområde med ishall, tennishall samt Tidavallens fotbollsområde ligger inom 500 m från bostadsområdet Södra Rosenberg och kommer att enkelt och tryggt kunna nås via anslutande gång- och cykelvägar.

Villagatan gång- och cykelväg

Med start sommaren 2018 kommer Villagatan i Tidaholms tätort att byggas ut med en gång- och cykelväg. Sträckan som berörs är mellan Västra Ringvägen och Västra Drottningvägen. Samtidigt kommer VA-ledningar i gatan att bytas ut. Utbyggnaden är ett samfininsieringsprojekt mellan Tidaholms kommun, Trafikverket och privata fastighetsbolag.

Utbyggnaden kommer delvis att påverka trafiken på gatan. När arbetet pågår kommer vägen etappvis att stängas av och trafiken att ledas om.

Mer information om arbetet kommer publiceras löpande på hemsidan under projektets gång.

Den del av Villgatan som byggs ut med GC-väg rödmarkerad.

Stallängsvägen gång- och cykelväg

Stallängsvägen i Tidaholms tätort kommer att byggas ut med en gång- och cykelväg. GC-vägen kommer förläggas på västra sidan vägen och löpa från Södra Ringvägen in till Tidaholms centrum. Utbyggnaden är ett samfinansierat projekt mellan Tidaholms kommun och Trafikverket.

Arbete förväntas påbörjas hösten 2018 eller 2019.

Mer information kommer publiceras löpande under projektes gång.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 juli 2018