Pågående projekt

Tidaholm är inne i en expansiv fas med många pågående projekt. En del är byggprojekt som kommunen själv bygger och ansvarar för.

Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som är på gång just nu.

Vårt störta projekt just nu är vår nya stadsdel, här kan du läsa mer om Rosenberg.

Villagatan gång- och cykelväg

Med start sommaren 2018 kommer Villagatan i Tidaholms tätort att byggas ut med en gång- och cykelväg. Sträckan som berörs är mellan Västra Ringvägen och Västra Drottningvägen. Samtidigt kommer VA-ledningar i gatan att bytas ut. Utbyggnaden är ett samfininsieringsprojekt mellan Tidaholms kommun, Trafikverket och privata fastighetsbolag.

Utbyggnaden kommer delvis att påverka trafiken på gatan. När arbetet pågår kommer vägen etappvis att stängas av och trafiken att ledas om.

Mer information om arbetet kommer publiceras löpande på hemsidan under projektets gång.

Den del av Villgatan som byggs ut med GC-väg rödmarkerad.

Stallängsvägen gång- och cykelväg

Stallängsvägen i Tidaholms tätort kommer att byggas ut med en gång- och cykelväg. GC-vägen kommer förläggas på västra sidan vägen och löpa från Södra Ringvägen in till Tidaholms centrum. Utbyggnaden är ett samfinansierat projekt mellan Tidaholms kommun och Trafikverket.

Arbete förväntas påbörjas hösten 2018 eller 2019.

Mer information kommer publiceras löpande under projektes gång.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:7 september 2018