Pågående projekt

Tidaholm är inne i en expansiv fas med många pågående projekt. En del är byggprojekt som kommunen själv bygger och ansvarar för.

Nedan kan du läsa mer om några av de projekt som är på gång just nu.

Vårt störta projekt just nu är vår nya stadsdel, här kan du läsa mer om Rosenberg.

Villagatan gång- och cykelväg

Under sommaren och hösten 2018 har Villagatan i Tidaholms tätort byggts ut med en gång- och cykelväg. Sträckan det gäller är mellan Västra Ringvägen och Västra Drottningvägen. Samtidigt har VA-ledningar i gatan bytts ut.

De stora arbetetna är nu avlutade och gatan är öppen för trafik.

Den del av Villgatan som byggs ut med GC-väg rödmarkerad.

Stallängsvägen gång- och cykelväg

Stallängsvägen i Tidaholms tätort har under hösten 2018 byggas ut med en gång- och cykelväg. GC-vägen förlades på västra sidan vägen och löper från Södra Ringvägen in mot Tidaholms centrum. Mindre målningsarbeten återstår innan arbetet är helt avslutat.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 december 2018