Bostadsstrategiskt program

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till nytt Bostadsstrategiskt program som ska gälla 2021 - 2025. Förslaget har ställs ut för samråd enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar §1.

Kommunfullmäktige antog förslag till nytt bostadsstrategisk program den 30 maj §60.

Programmets innehåll

I enhet med de bostadspolitiska målen ska Tidaholms kommun planera, ansvara för och främja ändamålsenliga åtgärder för att bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör riktlinjer för kommunens ambition om expansion och utveckling och bostadsbyggandets omfattning. Programmet ska ge information och tydliggöra kommunens planer inom den egna organisationen, för allmänheten och för exploatörer på bostadsmarknaden.


Syftet är att uppskatta tillgången och efterfrågan av bostäder.
Vidare ska programmet ska möjliggöra en balans på bostadsmarknaden samt se över specifika behov för olika grupper (LSS, nyanlända etc.)

Kontakt

Madeleine Turén Liljedahl

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 93

E-post: madeleine.turen-liljedahl@tidaholm.se

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Bostadsstrategiskt program 2021-2025.pdf Pdf, 1.8 MB. 1.8 MB 2022-08-08 14.15

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:8 augusti 2022