Idrottshall

På Rosenberg byggs en idrottshall. Utöver hallen, som kommer att ha en spelyta på 20x40 meter, kommer byggnaden också att ha ett café samt en teorisal för skola och föreningsliv. Till hallen kommer det att finnas läktarplatser för cirka 200 personer och fyra omklädningsrum. Samtliga lokaler är tillgänglighetsanpassade.

Idrottshallen skulle vara klar hösten 2020 men på grund av försenade leveranser, som är kopplade till den pågående pandemin, beräknas den nu vara klar vid årsskiftet 2020-2021.

Kontakt

Daniel Andersson

Fritidssamordnare

Telefon: 0502‑60 62 07

E-post: daniel.andersson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:11 september 2020