Bostäder

Illustration över det planerade bostadsområdet

På Södra Rosenberg bor du nära natur och rekreation. Din nya villa har naturen som närmaste granne och samtidigt finns stadens service på behändigt avstånd. Det kommer att finnas 47 villatomter på området - de första håller nu på att byggas.

Vill du se vilka tomter som är lediga? Här finns information om tomtbokning.

Vilken typ av hus får jag bygga?

Detaljplanen anger vilken typ av bustadshus som får byggas på olika tomter. I området finns det både tomter som tillåter två plan, ett och ett halvt plan och ett plan. Du får bebygga 30-33 % av tomten, olika exploateringsgrader gäller för olika delar av området.

På kartan nedan ser du hur högt du för bygga på de olika tomterna. Du ser också var du får placera ditt hus och hur stor del av tomten som får bebyggas. Den fullständiga detaljplanen hittar du längst ner på sidan.

Vad kostar en tomt?

Tomterna kostar 200 kr per kvadratmeter. Eftersom tomterna är olika stora beror det totala priset på vilken tomt du väljer. När du bokar en tomt får du betala 500 kronor som sedan dras av tomtpriset när köpet sker.

Förutom priset för tomten tillkommer följande kostnader (taxa 2019*):

Exempel

Om du väljer en tomt som är 900 kvadratmeter kostar den 180 000 kronor. Till det kommer kostnader på 99 525 kronor. Det totala priset för tomten blir 279 525 kronor (taxa 2019*).

*Priserna justeras årligen och ändringar kan förekomma, om du har frågor kring taxor för el och fiber, kontakta Tidaholms Energi.länk till annan webbplats 

När kan jag börja bygga?

Tomterna förväntas bli klara för överlåtande senast den 1 juni 2020. Då är tomten din att börja bygga på.

Innan du börjar bygga måste du ansöka om bygglov hos kommunen.

Övriga regler kring byggande

I kontraktet du skriver på när du köper en tomt finns regler kring hur lång tid du har på dig att bygga på tomten. Så här står det i kontraktet:

Köparen förbinder sig att inom två (2) år, räknat från den dag köpe-avtalet upprättades ha färdigställt ett bostadshus för permanent boende på Fastigheten i enlighet med gällande detaljplan. Köparen får inte utan Säljarens medgivande överlåta Fastigheten innan byggnadsskyldigheten fullgjorts. Denna skyldighet anses fullgjord när bostadshuset är färdigt för inflyttning och slutbesked utfärdats.

Reglerna finns för att ingen ska kunna köpa upp tomter utan planer på att bygga på dem och sedan sälja dem vidare.

Offentlig service

I Rosenbergsområdet kommer du att ha gångavstånd till det mesta som vardagen kräver, så som skola och förskola, rekreation och motion, matservering och dagligvaruhandel samt anslutningspunkter för kollektivtrafik och goda förbildelser mot Tidaholms tätort. Områdets främsta kvalité och huvudfokus kommer dock vara det småskaliga och intima villaområdet med naturen precis runt knuten.

Närmaste livsmedelsbutik ligger cirka 500 meter norr om bostadsområdet. Övrig kommunal service, förutom den skola och förskola som kommer att byggas i området, hittar du i Tidaholms centrum endast en kilometer därifrån. Rosenbergs idrottsområde med ishall, tennishall samt Tidavallens fotbollsområde ligger inom 500 meter från bostadsområdet Södra Rosenberg och kommer att enkelt och tryggt kunna nås via anslutande gång- och cykelvägar.

Tomtkö

Om du är intresserad av en tomt på Rosenberg ska du ställa dig i tomtkö. Tomter fördelas löpande till dem som ställer sig i kö.

Kontakt

Pernilla Andersson

Utvecklingsledare, tomtbokning

Telefon: 0502-60 60 82

E-post: pernilla.andersson@tidaholm.se


Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:24 april 2020