Kommunens mark

En del av den mark som finns i Tidaholms stad och i samhällena runt
omkring ägs av Tidaholms kommun. Huvudprincipen är att kommunens
mark ska vara tillgänglig för alla genom allemansrätten. Det ska även finnas möjlighet för djur- och växter att trivas på kommunens mark.

Det är därför viktigt att övriga fastighetsägare respekterar kommunen som vilken annan markägare som helst. Längst ner på sidan hittar du en informationsbroschyr vi tagit fram.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Jörgen Nyström

Enhetschef Hållbar Utveckling

Telefon: 0502‑60 60 14

E-post: jorgen.nystrom@tidaholm.se

Vänligen ta i första hand kontakt via E-post.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:16 maj 2023