Kommunens mark

En del av den mark som finns i Tidaholms stad och i samhällena runt
omkring ägs av Tidaholms kommun. Huvudprincipen är att kommunens
mark ska vara tillgänglig för alla genom allemansrätten. Det ska även finnas möjlighet för djur- och växter att trivas på kommunens mark.

Det är därför viktigt att övriga fastighetsägare respekterar kommunen som vilken annan markägare som helst. Mer om det hittar du i informationsmaterialetPDF vi tagit fram.

Kontakt

Ninni Hellqvist

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502‑60 60 11

E-post: ninni.hellqvist@tidaholm.se

Jörgen Nyström

Bygglovshandläggare

Telefon: 0502-60 60 14

E-post: jorgen.nystrom@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:12 juni 2019