Mätnings- och kartverksamhet

Kommunens kartinformation

Stomnätet anger punkter i både plan- och höjdled och används som utgångspunkt vid mätning och utsättning av t ex vägar och hus.

Hos oss kan du beställa

  • grundkarta
  • nybyggnadskarta
  • husutstakning
  • lägeskontroll
  • detaljmätning

Lantmäteriets fastighetsinformation

Vi har även tillgång till lantmäteriets fastighetsinformation och kan lämna ut uppgifter om

  • adresser
  • fastighetsägare
  • arealer

Kontakt

Maritha Carlsson

Karttekniker

Telefon: 0502‑60 60 19

E-post: maritha.carlsson@tidaholm.se

Torbjörn Janson

Mätningstekniker

Telefon: 0502-60 60 18

E-post: torbjorn.janson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:10 december 2019