Bostadsstrategiskt program

Den 29 maj 2017 antog Tidaholms kommunfullmäktige det bostadsstrategiska program som miljö- och byggkontoret tagit fram för framtida boende i kommunen.

Programdel

Programmet Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. består av två delar där programdelen redovisar relevanta kommunala, regionala och nationella mål, planer och program samt förslag till hur bostadsförsörjningen ska tillgodose en utveckling av bostadsbeståndet för olika grupper i kommunen.

Behovsanalys

I behovsanalysen Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. har kommunen bedömt att det behövs mellan 175-200 nya lägenheter varav cirka 20-25 småhus under programperioden 2017-2020. Här redovisas planeringsförutsättningar och analyser av bostadsmarknaden samt vilka behov det finns av olika boendeformer. Kommunens vision är att: ”I Tidaholm ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, omtanke och utveckling för både individer och företag”.

Kontakt

Marie Bengtzon

Planarkitekt

Telefon: 0502-60 60 30

E-post: marie.bengtzon@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 maj 2022