Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna (särvux) kan läsas på två olika nivåer, grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå och gymnasial nivå. Grundläggande nivå syftar till att ge samma kunskaper och färdigheter som elever får i grundsärskolan. Gymnasial nivå syftar till att ge kunskaper och färdigheter motsvarande dem som ungdomar kan få på inom gymnasiesärskolan.

Vem får delta i Särskild utbildning för vuxna?

För att studera på Särvux ska du:

  • Vara 20 år från och med andra kalenderhalvåret det år du vill börja studera eller slutfört utbildning i gymnasiesärskolan.
  • Ha ett funktionshinder med utvecklingsstörning eller dem som fått en förvärvad hjärnskada som gett begåvningsmässig funktionsnedsättning.
  • Saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge.
  • Har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Övergripande mål

Målet för den särskilda utbildningen för vuxna är att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning på arbets- och samhällslivet. Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsätttningar.

Den som har fått minst utbildning ska prioriteras. (Skollagen 21 kap 2§).

Så jobbar vi

Undervisningen på särvux sker i små grupper. Du planerar studierna tillsammans med dina lärare. Kurstiden är individuell, det betyder att du är färdig med kursen när du nått målen. Detta kan ta olika lång tid för olika personer. Du läser vanligen 3-5 timmar i veckan.

Ansökan

Ansökan till Särvux görs på en särskild ansökningsblankett. Det är viktigt att du skickar med betyg eller intyg från tidigare utbildning med din ansökan. Eventuell utredning av habilitering eller psykolog kan också behöva bifogas i ansökan.

Har du frågor om särvux eller vill du ha hjälp att fylla i ansökan är du välkommen att kontakta vår utbildningssamordnare.

Kontakt

Brita Johansson/ Judith Martinez Åkesson

Utbildningssamordnare

Telefon: 0502-60 61 73

E-post: judith.martinez-akesson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:6 maj 2020