SFI & Samhällsorientering

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare passar dig som är ny i Sverige och som vill lära dig svenska.

Utbildningen i svenska för invandrare (SFI) är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket och kunskap om det svenska samhället. Utbildningen är kostnadsfri och vi har kontinuerlig antagning. Studier på SFI berättigar inte till studiestöd från CSN.

Studierna sker på dagtid, allt från 6 timmar upp till 15 timmar. När du är klar med SFI-utbildningen kan du fortsätta med studier på grundläggande nivå.


Vem får studera på SFI

  • Du som är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16 år)
  • Du som inte har grundkunskaper i svenska
  • Du som är folkbokförd i en kommun
  • Du som har fullständigt personnummer

Du anmäler dig med en ansökan. Sedan tar vi kontakt med dig för mer information om SFI och dina kommande studier.

Kurser

Utbildningen är indelad i kurserna A-D, beroende på studiemål och utbildningsbakgrund. Du får minst 15 timmar lärarledd undervisning per vecka. Självstudier ingår i utbildningen.

Bedömning

Du får betyg efter avslutad kurs. Betygsskalan A-E där betyget A är det högsta betyget.

Du kan läsa mer om mål och betygskriterier på Skolverkets hemsida.

Kontakt

Maria E. Lindgren

Samordnare och Lärare SFI

Telefon: 0502-60 61 74

E-post: maria.eriksson-lindgren@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:13 september 2019