Vård- och omsorgscollege: Nominera årets handledare

Tre personer i arbetskläder gör tumme upp

Var med och nominera till utmärkelsen årets handledare 2019! Fram till den 31 mars kan arbetskamrater, chefer, elever och lärare inom VO-College nominera kandidater till den regionala uttagningen av Årets handledare.

På arbetsplatser som är knutna till VO-College finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och för elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen och därför uppmärksammas de med en utmärkelse.

Den nominerade ska vara en god ambassadör för arbetet inom vård och omsorg och i motiveringen ska hänsyn tas till följande tre kriterier:

  • Handledarens engagemang i förbättringsarbete i samverkan mellan utbildning och arbetsliv.
  • Handledarens bidrag till ett hälsofrämjande arbetssätt.
  • Handledarens förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö.

Vem kan bli nominerad?

För att bli nominerad krävs att personen ska vara utbildad på Vård- och omsorgsprogrammet/Vård- och omsorgsutbildningen. Handledaren ska handleda elever på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och vuxenutbildningens Vård- och omsorgsutbildning. Handledaren ska ha en handledarutbildning som är godkänd inom VO-College.

Nomineringsförfarande

Fram till den 31 mars kan arbetskamrater, chefer, elever och lärare nominera till årets handledare och en kandidat blir sedan utsedd som representant för VO-College Södra Skaraborg. Handledaren går sedan vidare till den regionala nomineringen av årets handledare. Regionalt college utser en kandidat och nominerar denne till den nationella utmärkelsen som delas ut vid rikskonferens i Stockholm i november.

Nominera!

Tidaholm och Falköpings kommuner samarbetar kring VO-College, vill du nominera en person gör du det på Falköpings webbplats, länken finns nedan.

Kontakt

Tina Jensen

Enhetschef för Hellidshemmet och Lindängen

Telefon: 0502-60 68 70

E-post: tina.jensen@tidaholm.se