Särskolan

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är två skolformer där barn och ungdomar med utvecklingsstörning får en individuellt anpassad utbildning.

Grundsärskolan vid Forsenskolan tar emot elever i årskurs 1-9. Det finns ingen gymnasiesärskola i Tidaholms kommun.

Mer information om:

Kontakt

Johanna Ljungqvist

Rektor för grundsärskolan vid Forsenskolan

Telefon: 0502‑60 61 31

E-post: johanna.ljungqvist@tidaholm.se

Besök & leverans: Forsenskolan, Forsgatan 7, 522 32 Tidaholm

Post: Forsenskolan, 522 83 Tidaholm


Frida Johansen

Studie- och yrkesvägledare vid Forsenskolan

Telefon: 0502‑60 61 34

E-post: frida.johansen@tidaholm.se

Besök & leverans: Forsenskolan, Forsgatan 7, 522 32 Tidaholm

Post: Forsenskolan, 522 83 Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:9 januari 2020