Introduktionsprogram

Bild på rudbecksgymnasiet

Introduktionsprogrammen är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program.

Vilket program du ska gå beror på målet du har med utbildningen. På Introduktionsprogrammen kan du läsa upp dina grundskolebetyg, ha praktik eller lära dig ett yrke.

Alla elever som inte blir behöriga till nationella program kallas till ett enskilt samtal. Till samtalet kallas också målsman. Under samtalet diskuterar vi de alternativ som finns för dig och hittar den lösning som passar dig bäst.

Kallelsen till samtal får du under sommaren det året du gått ur högstadiet. Samtalet kan hållas tidigare i de fall det är lämpligt.

Det finns fem introduktionsprogram:

Preparandutbildning

Preparandutbildningen passar dig som har som mål att komma in på ett nationellt program.

Preparandutbildning är programmet för dig som vill läsa upp dina betyg för att bli behörig till det nationella gymnasieprogram du vill gå. Utbildningen anpassas alltid speciellt för dig, så att du läser just de ämnen du behöver för att bli behörig.

På preparandutbildningen ska du gå i högst ett år. Om du bara har mindre kompletteringar att göra, kan du bli klar på en kortare tid. Blir du klar tidigare kan du i vissa fall antas till ett nationellt program, utan att behöva vänta på nästa ansökningsperiod.

Programinriktat individuellt val

Programinriktat individuellt val, PRIV, är programmet för dig som nästan är behörig till, och vill gå på, ett yrkesprogram.

Programinriktat individuellt val passar dig som vill gå ett yrkesprogram men inte är behörig. För att gå programmet ska du söka en PRIV-utbildning när du gör ditt gymnasieval. Tänk på att antalet PRIV-platser är begränsat.

Blir du antagen läser du dels de flesta kurser inom det program du har som mål att gå. Dels läser du de grundskolekurser du saknar godkänt i.

För att kunna antas till programinriktat individuellt val ska du:

  • Vara godkänd i svenska eller svenska som andraspråk
  • Vara godkänd i matematik eller engelska
  • Vara godkänd i ytterligare fyra ämnen

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktionen passar dig som inte har som mål att komma in på ett nationellt program utan vill lära dig ett yrke, eller dig som vill bli behörig till ett yrkesprogram.

På Rudbecksgymnasiet kan vi erbjuda dig en individuellt utformad Yrkesintroduktion. Vi erbjuder dessutom en Yrkesintroduktion speciellt riktad mot plåt- och svetsteknik, där du läser i en klass.

Individuellt utformad Yrkesintroduktion

En Yrkesintroduktion är alltid riktad mot ett specifikt yrke. Om du ska gå en Yrkesintroduktion hittar vi tillsammans en lösning som kan passa dig. Det som avgör vilket yrke du läser emot är dels ditt eget önskemål och dels skolans möjligheter att hitta en lösning som uppfyller de kvalitetskrav som finns.

Yrkesintroduktionen plåt och svets

På Rudbecksgymnasiet finns en Yrkesintroduktion för dig som vill arbeta med plåt och svets. På programmet, som är treårigt, förbereds du för ett arbete som svetsare eller med plåtbearbetning. Programmet söker du under det individuella samtalet.

Individuellt alternativ

Om du saknar studiemotivation, har stora kunskapsbrister eller inte alls vet vad du vill göra kan du gå Individuellt alternativ.

Individuellt alternativ utformas individuellt och anpassas helt utifrån dina behov och mål.

Elever från grundsärskolan kan gå Individuellt alternativ om de bedöms klara utbildningen.

Språkintroduktion

Språkintroduktion passar dig som nyligen kommit till Sverige och behöver få bättre kunskaper inom svenska språket. Målet är att du ska kunna fortsätta med någon annan utbildning, när du lärt dig mer svenska. Du kan läsa andra kurser samtidigt som du läser kurser i svenska språket.

Så här ansöker du

Kontakta studie- och yrkesvägledare för att göra en ansökan.

Kontakt

Kajsa Folke

Programsamordnare

Telefon: 0502-60 61 64, 0502-60 61 68

E-post: kajsa.folke@tidaholm.se

Vivi Johansson

Studie- och yrkesvägledare

Telefon: 0502-60 63 45

E-post: vivi.johansson@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:5 juli 2018