Förskolor

Förskolan tar emot barn i åldrarna 1 till 5 år. Tidaholms kommun ansvarar för 14 förskolor på olika platser i kommunen. Mer information om förskolan hittar du i dokumenten längst ner på sidan.

Förskolan Axet

Förskolan Axet består av fyra avdelningar. Avdelningarna Smulan och Bullen tar emot barn som är 1-3 år. Avdelningarna Skorpan och Limpan tar emot barn som är 4-5 år.

Kontaktuppgifter förskolan Axet

Avdelning/funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Smulan

telefon: 0502-60 62 42

Avdelning Bullen

telefon: 0502-60 62 40

Avdelning Skorpan

telefon: 0502-60 62 39

Avdelning Limpan

telefon: 0502-60 62 38

Avdelning Kringlan

telefon: 0502-60 69 37

Rektor, Helen Stadig Redzic

telefon: 0502-60 63 59
e-post: helen.stadig-redzic@tidaholm.se

Adress

Förskolan Axet, J A Perssonsg. 1 A,
522 31 Tidaholm


Postadress

Tidaholms kommun, Förskolan Axet, 522 83  Tidaholm


Förskolan Björnen

Förskolan Björnen består av fem avdelningar. Avdelningarna Grottan och Blåbäret tar emot barn som är 1-3 år. Avdelningarna Teddy, Nalle och Bamse tar emot barn som är 4-5 år.

 Kontaktuppgifter förskolan Björnen

Avdelning/funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Teddy

telefon: 0502-60 62 83

Avdelning Grottan

telefon: 0502-60 67 84

Avdelning Blåbäret

telefon: 0502-60 67 74

Avdelning Bamse

telefon: 0502-60 62 84

Avdelning Nalle

telefon: 0502-60 62 85

Tf. Rektor, Susanne Hammar

telefon: 0502-60 62 47
e-post: susanne.hammar@tidaholm.se

Adress

Förskolan Björnen, Idrottsgatan 37,
522 32 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Förskola Björnen, 522 83  Tidaholm


Förskolan Ekedalen

Förskolan Ekedalen består av tre avdelningar. Avdelningen Skogsmusen tar emot barn som är 1-3 år, Igelkotten tar emot barn som är 3-5 år och Ekorren tar emot barn som är 4-5 år.

Kontaktuppgifter förskolan Ekedalen

Avdelning/funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Skogsmusen

telefon: 0502-60 66 13, 0768-25 85 92

Avdelning Igelkotten

telefon: 0502-60 66 12, 0732-70 42 53

Avdelning Ekorren

telefon: 0502-60 66 17, 0723-32 31 36

Tf. Rektor, Eva-Lena Svensson

telefon: 0502-60 69 56
e-post: eva-lena.svensson@tidaholm.se

Adress

Förskolan Ekedalen, Övertorpsvägen 11,
522 93 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Ekedalens förskola, 522 83  Tidaholm


Förskolan Framtiden

Förskolan Framtiden består av två avdelningar. Avdelningen Pärlan tar emot barn som är 1-3 år och avdelningen Kristallen tar emot barn som är 4-5 år.

Kontaktuppgifter Förskolan Framtiden

Avdelning/funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Kristallen

telefon: 0502-60 63 28

Avdelning Pärlan

telefon: 0502-60 62 88

Rektor, Helen Stadig Redzic

telefon: 0502-60 63 59

e-post: helen.stadig-redzic@tidaholm.se

Adress

Förskolan Framtiden, Egnahemsvägen 3,
522 33 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Förskolan Framtiden, 522 83  Tidaholm


Förskolan Valstad

Förskolan i Valstad består av två avdelningar. Avdelning Jollen som tar emot barn i åldern 1-2 år och avdelning Skutan som tar emot barn i åldern 3-5 år. Avdelning Skutan bedriver sin undervisning till största del utomhus och erbjuder en utomhuspedagogik.

Kontaktuppgifter Förskolan Valstad

Funktion

Kontaktuppgifter

Förskolan Jollen

telefon: 0502-60 66 03

Avdelning Skutan

telefon: 0502-60 66 07

Rektor, Eva-Lena
Svensson

telefon: 0502-60 69 56
e-post: eva-lena.svensson@tidaholm.se

Adress

Förskolan Valstad, Folkabo,
522 92 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Förskolan Valstad, 522 83  Tidaholm


Förskolan Linblomman

Förskolan Linblomman tar emot barn i åldern 1-5 år. På förskolan finns en avdelning. Linblomman har öppet mellan klockan 06.15-17.00 på vardagar. 

Kontaktuppgifter Förskolan Linblomman

Funktion

Kontaktuppgifter

Förskolan Linblomman

telefon: 0502-60 66 06, 0734-61 43 46

Rektor, Eva-Lena

Svensson

telefon: 0502-60 69 56
e-post: eva-lena.svensson@tidaholm.se

Adress

Linvägen 8, Madängsholm,
522 91 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Förskola Linblomman, 522 83  Tidaholm


Förskolan Prästkragen

Förskolan Prästkragen består av två avdelningar. Avdelningen Prästkragen tar mot barn som är 1-2 år och avdelningen Blåklinten tar emot barn som är 3-5 år.

Kontaktuppgifter Förskolan Prästkragen

Avdelning/funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Prästkragen

telefon: 0502-60 66 42

Avdelning Blåklinten

telefon: 0502-60 66 45

Rektor, Helen Stadig Redzic

telefon: 0502-60 63 59

e-post: helen.stadig-redzic@tidaholm.se

Adress

Förskolan Prästkragen,
522 94 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Förskola Prästkragen, 522 83  Tidaholm

Förskolan Skogsnallarna

Förskolan Skogsnallarna har en avdelning för barn i åldrarna 3-5 år. Skogsnallarna är en uteförskola vilket innebär att barnen ägnar större delen av dagen utomhus.

Kontaktuppgifter Förskolan Skogsnallarna

Funktion

Kontaktuppgifter

Förskolan Skogsnallarna

telefon: 0502-60 67 48

Rektor, Susanne
Hammar

telefon: 0502-60 62 47
e-post: susanne.hammar@tidaholm.se

Adress

Helliden,
522 94 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Förskolan Skogsnallarna, 522 83  Tidaholm


Förskolan Stallängen

Förskolan Stallängen består av fem avdelningar. Avdelningarna Trollsländan och Nyckelpigan tar mot barn som är 1-3 år. Avdelningarna Fjärilen och Humlan tar emot barn som är 3-5 år. Avdelningen Getingen tar emot barn som är 4-5 år.

Kontaktuppgifter Förskolan Stallängen

Avdelning/funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Nyckelpigan

telefon: 0502-60 63 14

Avdelning Humlan

telefon: 0502-60 63 25

Avdelning Trollsländan

telefon: 0502-60 63 05

Avdelning Fjärilen

telefon: 0502-60 63 06

Avdelning Getingen

telefon: 0502-60 63 07

Rektor, Eva-Lena
Svensson

telefon: 0502-60 69 56
e-post: eva-lena.svensson@tidaholm.se

Adress

Förskolan Stallängen, Hellidsvägen 16,
522 33 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Förskolan Stallängen, 522 83  Tidaholm


Förskolan Syrsan

Förskolan Syrsan består av fyra avdelningar. Avdelningarna Knottet och Loppan tar emot barn som är 1-3 år. Avdelningarna Myggan och Myran tar emot barn som är 3-5 år.

Kontaktuppgifter Förskolan Syrsan

Avdelning/funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Knottet

telefon: 0502-60 62 48

Avdelning Loppan

telefon: 0502-60 63 34

Avdelning Myggan

telefon: 0502-60 63 35

Avdelning Myran

telefon: 0502-60 63 36

Rektor, Susanne
Hammar

telefon: 0502-60 62 47
e-post: susanne.hammar@tidaholm.se

Adress

Förskolan Syrsan, Hellidsvägen 16,
522 33 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Förskolan Syrsan, 522 83  Tidaholm


Förskolan Ugglan

Förskolan Ugglan består av tre avdelningar. Avdelningen storken tar emot barn som är 1-2 år. Avdelningarna tranan och lärkan tar emot barn som är 3-5 år.

Kontaktuppgifter Förskolan Ugglan

Avdelning/funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Lärkan

telefon: 0502-60 62 95

Avdelning Tranan

telefon: 0502-60 62 96

Avdelning Storken

telefon: 0502-60 62 49

Tf. Rektor, Helen Stadig Redzic

telefon: 0502-60 63 59
e-post: helen.stadig-redzic@tidaholm.se

Adress

Förskolan Ugglan, Vråbolsgatan 3,
522 32 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Förskolan Ugglan, 522 83  Tidaholm


Hellidens Förskola

Hellidens förskola består av fem avdelningar. Avdelningarna Stubben, Bäcken och Kotten tar emot barn som är 1-3 år. Avdelningarna Ängen och Kastanjen tar emot barn som är 4-5 år.

Kontaktuppgifter Hellidens förskola

Avdelning/funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Stubben

telefon: 0502-60 68 44

Avdelning Ängen

telefon: 0502-60 68 46

Avdelning Kastanjen

telefon: 0502-60 68 48

Avdelning Bäcken

telefon: 0502-60 68 51

Avdelning Kotten

telefon: 0502-60 68 52

Rektor, Susanne
Hammar

telefon: 0502-60 62 47
e-post: susanne.hammar@tidaholm.se

Adress

Myrvägen 9,
522 33 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, Hellidens förskola, 522 83  Tidaholm


Pedagogisk omsorg: Daretorps Lantis

Daretorps Lantis är en pedagogisk omsorg som tar emot barn i åldern 1-5 år. Verksamheten bedrivs i församlingshemmet i Daretorp, Tidaholms kommun.

Målet för verksamheten är att erbjuda en bra barnomsorg och bevara landsbygden levande. Daretorps Lantis vänder sig först och främst till familjer som bor i Daretorp, Velinga och Härja men tar även emot barn från andra områden i Tidaholms kommun. Som vårdnadshavare har du möjlighet att vara med och påverka samt delta i ditt eller dina barns dagliga tillvaro utanför hemmet.

Föreningen Daretops Lantis är arbetsgivare för personalen och ansvarar för fakturering till vårdnadshavare samt till Tidaholms kommun. Föreningen har tecknat en överenskommelse med Tidaholms kommun där föreningen förbinder sig att uppfylla de krav och riktlinjer som kommunen ställer på barnomsorg. Tidaholms kommun utövar tillsyn över verksamheten.

För att ansöka om placering på Daretorps lantis kontakta enheten.

 Kontaktuppgifter Daretorps Lantis

Funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Nyckelpigan

telefon: 0502-200 73
e-post: lantis.1@hotmail.com

Adress/Postadress

Församlingshemmet Daretorp
522 91 Tidaholm

5-årsverksamhet Rosenberg

På Rosenbergsskolan finns lokaler där 5-åringar har förskoleverksamhet.

 Kontaktuppgifter 5-årsverksamhet Rosenberg

Funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Skattkistan

telefon: 0502-60 69 77 och 60 69 78

Rektor, Eva-Lena Svensson

telefon: 0502- 0 69 56
e-post: eva-lena.svensson@tidaholm.se

Adress

Regnbågsvägen 6
522 37 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, 5-årsverksamhet Rosenberg, 522 83  Tidaholm

5-årsverksamhet Forsen

På Forsenskolan finns lokaler där 5-åringar har förskoleverksamhet.

 Kontaktuppgifter 5-årsverksamhet Forsen

Funktion

Kontaktuppgifter

Avdelning Frallan

telefon: 0502- 60 69 51

Rektor, Helen Stadig Redzic

telefon: 0502-60 63 59
e-post: helen.stadig-redzic@tidaholm.se

Adress

Forsgatan 7
522 32 Tidaholm

Postadress

Tidaholms kommun, 5-årsverksamhet Forsen, 522 83  Tidaholm

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:16 november 2021