Ansöka om plats

Ansökan om plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem gör du via våra e-tjänster.

Vid ansökan om förskoleplats har du som vårdnadshavare möjlighet att önska i vilken förskola ditt barn ska gå.

Kötid

Kötiden till förskolan är för närvarande fyra månader, räknat från den dag din ansökan kommer in till barn- och utbildningskontoret.

Det är ingen kö för att få en fritidsplacering, men för att vi ska kunna ta emot ditt barn på bästa sätt är det bra om din ansökan inkommer så snart du vet att du har behov av fritids för ditt barn.

Syskonförtur

Kommunen tillämpar syskonförtur utifrån anmälningsdatum. Det innebär att om vårdnadshavare till två barn vid placeringstillfället önskar placering på samma förskola ges förtur åt det barn som har syskon som redan är placerat/de vid den aktuella förskolan.

Speciella behov

Om ditt barn har speciella behov tex. språk eller funktionsnedsättning kontakta barnomsorgsadministratör på telefon 0502-60 62 28.

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A, 522 31 Tidaholm

Postadress: Tidaholms kommun, 522 83  Tidaholm

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:27 augusti 2019