Femåringars förskoleplacering hösten 2022

Till hösten kommer cirka 70 femåringar som har en placering i kommunal förskola i Tidaholm, att ha sin förskola lokaliserad på antingen Forsen- eller Rosenbergsskolan. Ungefär 70 barn kommer att gå kvar på de förskolor de går idag.

Under vecka 7 kommer du som är vårdnadshavare få ett brev hem i din brevlåda med en blankett där du har möjlighet att göra en önskan om vilken 5-årsgrupp du vill att ditt barn ska ingå i eller om du önskar att ditt barn stannar kvar på nuvarande förskola. Blanketten ska vara barn- och utbildningskontoret tillhanda senast den 2022-03-04.

Vårt mål är att så många barn som möjligt ska få plats där de önskar men det finns en begränsning i hur stora grupperna inom olika verksamheter kan vara. Kommunen får vid erbjudande av plats beakta vad som krävs för ett effektivt utnyttjande av lokaler och andra resurser. Rektorerna för förskolan kommer göra fördelningen av platserna utifrån följande urvalsgrunder:

  1. Vårdnadshavares önskemål
  2. Närhetsprincipen

Ett beslut om att ha förskoleverksamhet för femåringar i lokaler på Forsen- och Rosenbergsskolan, togs av Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-14 och förskoleverksamheten på båda skolorna är igång sedan hösten 2020.

Bakgrunden till beslutet är att det blir fler barn i Tidaholm. Det gör att det är ett högt tryck på förskolorna med många små barn som ska erbjudas plats under de kommande åren.

Barnen ska inte börja i skolan men de kommer att dela lokaler med skolan, det är förskoleverksamhet som kommer att bedrivas.

Varför ska vissa femåringar byta förskolelokaler?

Anledningen till att vissa femåringar kommer att ha sin förskoleplacering i skolornas lokaler är för att göra plats för det ökande antalet yngre barn som behöver förskoleplats. Barn- och utbildningsnämnden har också beslutat om att lämna förskolelokaler som anses som olämpliga för förskoleverksamhet. Då det finns utrymme i skollokaler har dessa anpassats för förskolans behov och vissa av de äldsta förskolebarnen kommer att gå sitt sista år på förskolan i dessa lokaler.

Är lokalerna och verksamheten anpassade för förskoleverksamhet?

Lärmiljöerna både ute och inne har anpassats till förskolans verksamhet. Barnen äter sina måltider i skolans matsal. Pedagogerna som kommer att ansvara för barnen är förskolepedagoger och verksamheten leds av rektor för förskolan och följer läroplanen för förskolan.

När får man besked om vart barnen placeras till hösten?

Ett besked kommer att skickas hem till dig i slutet av mars.

Kommer barn som placeras på en skola 2022 att få byta skola igen hösten 2023?

Detta önskemål gäller placering i 5-årsgrupp, inte skolplacering. Det innebär inte att ditt barn är garanterat en skolplacering på en skola även om det placeras där i 5-årsverksamhet.

Inför skolstart, då barnen är 6 år, kommer du att få göra ett skolval.

Kontakt

Sandra Teike

Barnomsorgsadministratör

Telefon: 0502-60 62 28

E-post: barnomsorg@tidaholm.se

Besöksadress: Stadshuset, Torggatan 26 A, Tidaholm

Postadress: Tidaholms kommun, 522 83  Tidaholm

E-tjänster och blanketter

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:16 februari 2022