Planerat underhåll VA-ledningsnät

Torsdag 16 november mellan kl 9-12 utförs ett planerat underhåll av ledningsnätet i närheten av ÅVC, återvinningscentralen. VA-enheten har aviserat berörda fastigheter om ett reducerat vattentryck under den tid arbetet pågår. Vid ett eller flera tillfällen kan hel avstängning eventuellt bli nödvändig. Arbetet berör Stallängsvägen 51 och 54 samt fastigheter som ingår i Nyskogens eller Köttorps vattensamfälligheter.

Vår målsättning är att fastigheternas vattentillgång ska påverkas under en så kort tid som möjligt. Det är inte möjligt för oss att i förväg lämna mer detaljerad information.

Vad behöver du göra?

  • Tappa upp vatten för ditt dagsbehov i förväg.
  • Avstå från att köra hushållsmaskiner som kräver vattentillförsel.
  • När vattnet är tillbaka, öppnas kranar försiktigt då det kan förekomma luft i ledningarna.
  • Spola ur ledningarna om vattnet är missfärgat. Det kan förekomma på grund av tryckförändringar i ledningsnätet under arbetet. Det är inte farligt men kan se tråkigt ut. Missfärgningar kan fortsätta att förekomma under något dygn framåt.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid än beräknat eller att fastigheter utanför aviserat område kan komma att omfattas.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se