Forsgatan - begränsad framkomlighet - arbete VA, elnät och asfaltering

VA-enheten förnyar VA-ledningar och byter vattenserviser på Forsgatan. Samtidigt utför elbolaget arbeten i elnätet. Samgrävning sker på de platser som vi har gemensamt och arbetet utförs i etapper. Asfaltering av Forsgatan beräknas kunna vara färdigt under vecka 40. Därefter kommer arbetsområden på anslutande lokalgator att kunna asfalteras.

Fordonstrafik kommer ha begränsad framkomlighet på Forsgatan under hela perioden. Arbetsområden medför avstängningar och omledning av trafik. Det påverkar även angränsande lokalgator som exempelvis Papegojas Väg och Slättgatan.

Arbete kommer att pågå vardagar mellan kl 07-16.

Direkt berörda fastighetsägare har aviseras från VA-enheten via brev inför respektive etapp där korta och tillfälliga avstängningar har varit nödvändiga i samband med omkoppling av vattenserviser och VA-ledningar.

För mer information om arbetet med elnätet hänvisar vi till Tidaholms Energis driftinformation. Länk till annan webbplats.

Etapp 1: Startar vecka 24.

Etapp 2: Pågår vecka 26-27. Reserv vecka 28. En fastighet berörs även under vecka 33.

Etapp 3 och 4: Startar vecka 33 och pågår tills arbetet är slutfört.

Karta som visar arbetsområden under etapp 1-4. Pdf, 643.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet kan ta längre tid än beräknat och/eller påverka ett större område än aviserade fastigheter.

Det är inte möjligt för oss att i förväg lämna mer detaljerad information om mellan vilka tider eller hur lång avstängning kommer att vara nödvändig. Vår målsättning är att fastigheternas vattentillgång ska påverkas under en så kort tid som möjligt.

Vad behöver du göra?

  • Tappa upp vatten för ditt dagsbehov.
  • Avstå från att köra hushållsmaskiner som kräver vattentillförsel.
  • När vattnet är tillbaka, öppnas kranar försiktigt då det kan förekomma luft i ledningarna.
  • Spola ur ledningarna om vattnet är missfärgat. Det kan förekomma på grund av tryckförändringar i ledningsnätet under arbetet. Det är inte farligt men kan se tråkigt ut. Missfärgningar kan fortsätta att förekomma under något dygn framåt.
  • Sophämtning. Ställ ut ditt kärl så vi kan tömma det. Områdets ordinarie tömningsdag är tisdagar udda veckor. Om din normala placering just då råkar vara innanför avstängt arbetsområde/omledning av fordonstrafik behöver du ställa kärlet utanför avstängningen. Knyt fast ett band i handtaget eller sätt en tejpmarkering på behållaren så du vet vilket som är ditt om flera kärl står tillsammans.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se