Besvärligt väglag - snöröjning pågår

På grund av det kraftiga snöfallet under tisdagen kommer kommunens fokus ligga på att röja alla vägarna en gång och endast ett smalare körfält. Ta hänsyn och kör försiktigt.

Under onsdagen när snövädret dragit förbi kommer vägarna breddas och korsningarna putsas till. I länken nedan finns mer information om kommunens arbete vid halt väglag och snö.

Kommunen ansvarar för vissa vägar

Det är väghållaren som ansvarar för att se till att vägarna är körbara och säkra. Kommunen är väghållare på nästan alla gator inne i Tidaholm samt i Ekedalen, Folkabo, Madängsholm och Fröjered.

De större vägarna i kommunen ät trafikverket ansvarig för. Enskilda vägar sköts av en enskild markägare eller en lokal samfällighet eller vägförening.

I länken nedan hittar du mer information om hur ansvaret för olika vägar är fördelat.

Kontakt

Tidaholms kommun

Telefon: 0502-60 60 00

E-post: kontakt@tidaholm.se