Ledningsarbete vatten och avlopp

Berörda fastighetsägare på Östergatan 4-8 och Grindstorpsgatan 3-10 har aviserats genom meddelande i fastighetens brevlåda.

Vi ska åtgärda en läckande servisventil placerad vid korsningen Östergatan/Grindstorpsgatan. Arbetet medför att vattentillförseln till flera fastigheter kommer att behöva stängas av under en del av dagen.

Arbetet inleds måndag kl 07.00 och beräknas vara slutfört tisdag 2021-11-16 senast kl 16.00. Avstängning av vatten kommer att ske under måndagen, någon gång efter kl 8.00. Det är inte möjligt för oss att lämna mer detaljerade besked om mellan vilka tider på dagen avstängningen kommer att vara nödvändig. För boende på Östergatan kommer det att vara nödvändigt med ett länge avbrott, sannolikt under några timmar. För boende på Grindstorpsgatan beräknas avstängningen att bli kortare. Vår målsättning är att fastigheternas vattentillgång ska påverkas under så kort tid som möjligt.

Korsningen Östergatan/Grindstorpsgatan kommer att vara avstängd för fordonstrafik under både måndag och tisdag. Fordonstrafik till och från fastigheter på Grindstorpsgatan använder istället Tegelladsgatan/Östra Ringvägen.

Vi reserverar oss för eventuella oförutsedda händelser som kan medföra att arbetet och vattenavstängningen kan ta längre tid än beräknat.

Tappa upp vatten för ditt behov under dagen och vänta med att köra hushållsmaskiner som kräver vattentillförsel.

När vattnet är tillbaka, öppnas kranar försiktigt då det kan förekomma luft i ledningarna. Spola ur ledningarna ordentligt om vattnet är missfärgat. Avstå från att köra hushållsmaskiner till dess att vattnet klarnat. Missfärgat vatten kan förekomma på grund av tryckförändringar i ledningsnätet under reparationstiden. Det är inte farligt men kan se tråkigt ut. Missfärgningar kan fortsätta att förekomma under något dygn framåt även efter att reparationerna har slutförts.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se