Underhållsarbete dagvattensystem

Under slutet av juni kommer ett underhållsarbete genomföras i anslutning till Tidan. De dagvattenssystem som avvattnar området från Hellidsberget ned mot Tidan kommer rensas.

Arbetet genomförs i samverkan med Kullö kraftsstation och vattennivån i Tidan kommer påverkas i samband med grävning och transport. Grumlande arbeten får endast genomföras under sommarperiod enligt Länsstyrelsen.

Kontakt

Johan Elgh

Samhällsbyggnadschef

Telefon: 0502-60 60 85

E-post: johan.elgh@tidaholm.se