Avstängd väg

Sträckan mellan Nyled och väg 26 (förlängning av Järnvägsgatan) påverkas av ett planerat arbete med vatten- och avloppsledningar. Under arbetets gång kommer det att krävas en helavstängning. Vägen öppnar för genomfart så fort arbetet är klart.

Direkt berörda fastighetsägare har i förväg informerats via brev.

Kontakt

VA/Avfall

Kundtjänst

Telefon: 0502-60 62 00

Telefontid: Måndag - torsdag 8-16, fredag 8-15 (lunchstängt 12-13)

E-post: va.avfall@tidaholm.se