Asfaltering av gång- och cykelväg

Sträckan mellan Norra Ringvägen 45 - 69 asfalteras med toppbeläggning. Arbetet kan medföra en störning vid infart till respektive fastighet. Berörda fastighetsägare har informerats.

Vi beräknar att beläggningsarbetet är slutfört 2019-12-13

Kontakt

Björn Pettersson

Tf arbetsledare gata/VA

Telefon: 0502-60 67 41

E-post: bjorn.pettersson@tidaholm.se