Ånastigens östra sida är avstängd

Arbetet med den nya gång- och cykelvägen till Rosenberg innebär att den östra sida av Ånastigen är avstängd från och med 2019-10-02. Respektera skyltar som är uppsatta från Bälteberga, Malmhultsvägen, campingplatsen och Hörnviksgatan. Av säkerhetsskäl ska du inte gå in i vårt arbetsområde.

Den västra sidan av Ånastigen kan användas som vanligt. Den berörs inte av arbetet. För närvarande kan vi inte lämna uppgift om när arbetet beräknas vara slutfört.

Kontakt

Björn Pettersson

tf Arbetsledare Gata/VA

Telefon: 0502-60 67 41

E-post: bjorn.pettersson@tidaholm.se