Beläggningsarbete Norra Kungsvägen

Med start på måndag 7 oktober utförs beläggningsarbete och underhåll av VA nätet. Arbetet beräknas pågå till torsdag 31 oktober. Norra Kungsvägen, sträckan Rådhusgatan till Västra/Östra Drottningvägen, kommer att vara avstängd för genomfart i båda riktningar.

Trafik ska följa skyltar som hänvisar till alternativa vägar. Vid utfart från Torggatan/Kyrkogatan gäller enkelriktat enligt aktuell hänvisningsskylt.

Boende på Norra Kungsvägen 5 använder Torggatan/Kyrkogatan för infart till fastighetens parkeringsplats. Hyresvärd och verksamheter med varuleveranser längs med Norra Kungsvägen är informerade.

Etapp 1: Norra Kungsvägen, mellan cirkulationsplats Västra/Östra Drottningvägen till Kyrkogatan

Etapp 2: Norra Kungsvägen, mellan Kyrkogatan och Rådhusgatan

Kontakt

Björn Pettersson

tf Arbetsledare Gata/VA

Telefon: 0502-60 67 41

E-post: bjorn.pettersson@tidaholm.se