Vägarbete på villagatan

Vi bygger en gång- och cykelbana längst med Villagatan, därför är den delvis avstängd för trafik. Välj annan väg.

Perioden 22/5-22/6 är Vamman och Geijersgatan avstängda helt eller delvis.

Förutom den nya cykelvägen kommer vatten- och avloppsledningar att bytas. Därför beräknas arbetet pågå under en längre period.

Villagatan går från Västra Rinvägen till Gamla Torget.

Kontakt

Emilie Andersson

Gatuingenjör

Telefon: 0502-60 62 09

E-post: emilie.andersson@tidaholm.se