Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bokning

Fiolspelande barn

Bokning av Tidaholms Sommargård Gamla Köpstad säsongen 2018

Tekniska förvaltningen beslutar om öppnande eller stängning av anläggningen framförallt beroende på väderleksförhållande. Om bokningen inte kan fullföljas på grund av beslut från tekniska förvaltningen har Kultur och Fritid inget ansvar gentemot hyresgästen utöver att hela hyran återbetalas.


Uthyrningsperiod är 15 april - 15 oktober.


Tekniska förvaltningen beräknar merkostnad för öppethållande av Tidaholms sommargård före 15 april. Denna merkostnad fördelas sedan på den/de hyresgäster som nyttjat anläggningen under denna period.

Säsongen 2018

Tisdag 3 oktober startar bokningen av Tidaholms Sommargård för säsongen 2018 på Tidaholms Museum. (Observera att plats för bokning är ändrad.)

För lediga tider kontakta Kultur- och fritidskontoret på 0502- 60 62 10 eller 0502-60 62 07.

Tidaholms Sommargård kan bokas av kommunens föreningar och övriga enligt följande regler.

Prioriteringsordning

Turordning för bokning lottas på plats


Kl. 17 Föreningar med ungdomsverksamhet
För att komma i priogrupp ett skall föreningen ha erhållit verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd) det senaste verksamhetsåret.


Kl. 19 Övriga föreningar samt kommunala verksamheter

Observera att tiden nu är ändrad från kl.18 till kl.19.
Med kommunal verksamhet avses verksamhet som drivs i regi av Tidaholms kommun, exempelvis familjecentralen, ungdomsboenden eller äldreboenden. Hit räknas även skolklasser inom kommunen.


OBS! Föreningar skall ha en vald styrelse och antagna stadgar. Vid bokningstillfället skall ett styrelse-/föreningsbeslut på bokningen finnas tillhanda.

Från 17 oktober är det fritt för privatpersoner, företag samt andra kommuner att boka.


Bokning på telefon 0502-60 62 10.

 

Max längd på bokningen är 7 dygn

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-13

Kontakt

Fritidssamordnare

Daniel Andersson
0502-60 62 07

 

Fritidsassistent
Gunilla Pettersson
0502-60 62 10

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning