Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Lotteritillstånd

Ansökan om tillstånd för lotterier görs hos Tidaholms kommun, Kultur- och fritidskontoret.

Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till svensk juridisk person som är ideell förening och vars stadgar främjar allmännyttigt ändamål inom landet, bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål, inte vägrar någon inträde som medlem, om inte särskilda skäl föreligger och som för sin verksamhet behöver lotteriinkomster. Det är också föreningens huvudsakliga syfte som skall bedömas om lotteritillstånd skall erhållas eller inte.

Ansökan om lotteri enligt §15-16 Lotterilagen

(enstaka lotteri)

Vid varje ansökan skall alltid bifogas följande handlingar:

1. Ansökan på särskild blankett
2. Vinstplan
3. Ekonomisk plan
4. Protokollsutdrag innehållande, - föreningens beslut om att anordna lotteri. - lotteriets insatsbelopp. - försäljningstid. - förslag på lotteriföreståndare (godkännes av tillståndsmyndigheten)
5. Stadgar
6. Vid förhandsdraget lotteri skall föreningen medsända provlott eller LN-nr för planerad lottyp.

Tillstånd kan ges om

 • vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp
 • värdepappersvinster uppgår till högst 25% av sammanlagda vinstvärdet i lotteriet
 • värdet av vinsterna, är minst 35 och högst 50% av insatsernas värde (gäller ej värdepapper)
 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs

Ansökan om lotteri enligt §17 Lotterilagen

(3-årsregistrering)

Vid varje ansökan om registrering skall alltid bifogas följande handlingar,
1. Ansökan på särskild blankett
2. Protokollsutdrag innehållande: - beslut om att ansöka om en registrering för lotteri. - förslag på lotteriföreståndare (godkännes av tillståndsmyndigheten). - tidsangivelse
3. Stadgar

Tillstånd kan ges om,

 • lotterierna inte bedrivs från fast försäljningsplats tillhandahållen av ett serviceföretag
 • lotterierna uppgår till högst 20 basbelopp (1 basbelopp 1997=36.300 kr)
 • värdet av insatserna i varje lotteri motsvarar minst 35 och högst 50% av totala insatsbeloppet
 • vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på plats där lotteriet bedrivs
 • lotterierna bedrivs inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam
 • Lottlistor får påbörjas fyra veckor innan tillställningen eller sammankomsten äger rum

Tillståndsavgifter

För lotteri §15-16


Upp till 300.000 kr = 300 kr
Över 300.000 kr = 800 kr

Registreringsavgift lotteri § 17
300 kr.

Kontrollantarvode = 3% på totala insatsbeloppet, max 6.000 kr.

Lotterier kan även anordnas utan tillstånd enligt 19-20§ Lotterilagen.

Lotterier utan tillstånd kan anordnas i samband med tillställning, bingospel eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i förutsatt att:

 • lotterierna bedrivs inom avsett område.
 • värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp (ca.5:-).
 • värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp.
 • vinstvärdet uppgår till minst 35 och högst 50% av insatsernas värde.
 • vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna, eller i den lokal där lotteriet bedrivs.
 • lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras samt att resultat av dragningen görs tillgänglig för allmänheten.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-02-08

Kontakt

Fritidsassistent

Gunilla Pettersson

0502-60 62 10

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning