Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Häckar och buskage

Häcksax

Gångbaneutrymmen skall  skötas av fastighetsinnehavaren. För att förbättra sikten ur trafiksäkerhetssynpunkt ber vi dig att beskära träd, häckar, buskar etc.

För dig som har tomt intill gatan:

Bäst är naturligtvis - ur trafiksäkerhetssynpunkt - att du inte har träd eller buskar som växer ut över gång-/cykelbana eller gata utanför tomtgränsen.
Om du har det ändå gäller följande:
Över körbana skall den fria höjden vara 4,5 m.
Över gång-/cykelbana måste du ta bort växtligheten upp till minst 3,1 m.
Detta för att underlätta för trafikanter att ta sig fram och för att vägmärken inte skall skymmas.

För dig som dessutom har hörntomt:

Växtligheten på din tomt får inte vara högre än 80 cm. över gatuplanet inom den s. k. sikttriangeln (10 m åt vardera hållet från tomthörn eller gångbanehörn).

Enligt Kommunstyrelsens beslut 1995-12-11

Åligger det fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet.

Enligt PBL(Plan och bygglagen) § 15

Skall ägare till tomter som tagits i anspråk för bebyggelse tillse att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för trafiken inte uppkommer.

Behöver du råd eller hjälp?

Kontakta gärna någon på tekniska kontoret.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-25

Kontakt

Miljö- och byggkontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 10
Fax: 0502-60 60 17

Tekniska kontoret
Expedition
Telefon: 0502-60 60 95
Fax: 0502-60 60 80

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A

Besök sker lämpligast efter överenskommelse. 
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning