Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Enskilda vägar

Enskilds väg skylt

En enskild väg är en väg som inte staten eller kommunen är väghållare för.

Driftbidrag

Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag får också bidrag till drift och underhåll av Tidaholms kommun.
Bidraget är baserat på den årligt beräknade driftkostnaden och utgör 20% av kostnaden. För att bidrag ska betalas ut ska kostnaden också vara godkänd av Trafikverket.


Förbättringsbidrag

För nyanläggning eller förbättring av enskilda vägar där statsbidrag godkänts för åtgärden ger kommunen bidrag med 10% av den godkända kostnaden.
Extra kommunalt bidrag kan lämnas efter särskild prövning.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-09

Kontakt

Gatuingenjör
Emilie Andersson
0502-60 62 09

Utbetalning av bidrag 

Ekonom

Gaby Macherius-Kiessig
0502-60 60 93

Besöksadress
Stadshuset, Tekniska kontoret
Torggatan 26 A

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning