Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Trafik och gator

Vägskylt

Tekniska förvaltningen ansvarar för väghållning och planering i Tidaholms kommuns tätort. Vägar som ansluter till tätorten bär Trafikverket ansvar för.

Det kan gälla ombyggnad och utbyggnad av gator och gång- och cykelvägar eller beslut om lokala trafikföreskrifter, till exempel parkering, förbud att parkera, väjningsplikt och hastighetsbegränsningar.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-17

Kontakt

Gatuingenjör
Emilie Andersson
0502-60 62 09

Tekniska kontoret
Expedition
0502-60 60 95

Besöksadress
Stadshuset, Tekniska kontoret
Torggatan 26 A

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning