Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Asfaltering Helliden-Granbolet 20-22 juni

Den 20-22 juni utförs asfalteringsarbeten kl. 06-21 på Helliden-Granbolets vägsamfällighet. Framkomligheten kommer vara mycket begränsad under perioden.

Nästa vecka, den 20-22 juni, kommer Helliden-Granbolets vägsamfällighet att utföra asfalteringsarbeten. Under tiden arbetet pågår cirka kl. 6-21 kommer vägen att vara helt avstängd. Sannolikt kommer arbetet påbörjas med vägen från Blomsterkullen. Vid frågor om alternativa vägar kan kommunen förmedla kontaktuppgifter till vägsamfälligheten.

 

Under tiden arbetet pågår rekommenderas att i första hand cykla eller gå istället för att ta bilen.

 

Även den 26e juni kommer vägen att ha begränsad framkomlighet.

Tänk på att köra försiktigt på en nyligen asfalterad väg om det är varmt ute, eftersom asfalten annars riskerar att skadas. Särskilt viktigt är det att undvika vridmoment.

 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-06-15

Kontakt

Gatuingenjör

Ofelia Kullerstedt

0502-60 62 09

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning