Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Renhållning och snöröjning

Traktor

Snöfall kräver beredskap för snöröjning och halkbekämpning. Här är det viktigt att vi hjälps åt. Alla har vi ett ansvar, både väghållare och trafikanter!

Kommunens ansvar

Vi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på gator, parkeringsplatser samt gång- och cykelbanor.I första hand prioriteras gång- och cykelbanor, större gator och genomfartsleder. Vi halkbekämpar med sand och flis. Av hänsyn till miljön används normalt inte salt.

Trafikanternas ansvar

Du som går, cyklar eller kör bil — tänk på att det alltid finns risk för halka. Anpassa farten efter vägförhållandet.

Fastighetsägarnas ansvar

Ansvarig för snöröjning av gångbanan. Du får själv öppna snövallen vid din infart. Tänk på att snö inte får forslas ut på gångbana och gatumark.
Behöver du sand eller flis för halkbekämpning är du hjärtligt välkommen att fylla en hink vid kommunens förråd på Västra Ringvägen 2

Sommarrenhållning

Städning av gator sker kontinuerligt under sommarhalvåret. Städning av de centrala delarna av staden sker på måndagar och torsdagar.
I samband med skolavslutning eller evenemang sker mycket nedskräpning och då sker städning på nästkommande vardag.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-18

Kontakt

Arbetsledare gatukontoret
Mats Hessel

0502-60 60 75

Besöksadress
Tekniska kontorets förråd
Västra Ringvägen 2
52231 Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning