Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bredband

En prioriterad fråga för Tidaholms kommun är att invånare ska ha möjlighet till snabb bredbandsuppkoppling. Ett övergripande mål är att 90 % av alla hushåll och företag i kommunen ska ha tillgång till bredband/fiber år 2020.

 

Målet fastställdes i kommunstyrelsen i maj 2015 i samband med att en ny Bredbandsstrategi antogs. Kommunens roll i bredbandsutbyggnaden är att skapa goda förutsättningar för utbyggnad, undanröja hinder och främja en sund konkurrens. Kommunen har varit delaktiga till att anställa en bredbandssamordnare, vill du veta mer är du välkommen att kontakta honom.

I Tidaholms finns flera aktörer som planerar för att bygga ut nätet eller aktivt bygger ut.

 

Tidaholms Energi AB - Tidanet

Tidaholms Energi AB (TEAB) är ett kommunalägt bolag. Företaget har i uppdrag att bygga ut stadsnätet i hela kommunen.

 

Telia

Telia kan leverera fiber på vissa adresser.

 

IP Only

IP Only kan leverera fiber på vissa adresser.

 

Fiberföreningar

På landsbygden kan möjligheten att bilda en fiberförening göra att bredbandsutbyggnaden går snabbare. Fiberföreningar kan också söka ekonomiskt stöd för utbyggnad. Kontakta kommunens bredbandssamordnare för mer information och stöd.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-13

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning